• Enormt utbud av hockeyutrustning
 • Alltid snabba leveranser
 • Produkter från kända varumärken

Integritetspolicy

Allmänt

Vi på hockeytown.se tar hantering av personuppgifter på största allvar. Vi vill att du som kund känner dig trygg när du besöker eller handlar hos oss. Denna integritetspolicy har vi tagit fram för att du ska få en tydlig insikt i hur vi hanterar personuppgifter. Det är därför viktigt att du som besökare och kund läser igenom denna text.

Personuppgiftsansvarig

Spobik AB (org.nr 559155-6633) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiter som behandlas och samlas in i samband med köp på www.hockeytown.se samt www.hockeytown.eu

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter samlas in av flera olika anledningar på www.hockeytown.se & www.hockeytown.eu. Nedan listar vi de olika typerna av uppgifter som samlas in i samband med t.ex. köp eller kontoregistrering.
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgiter (adress, telefonummer, mejladress)
– IP-nummer
– Betalningsinformation
– Kontoinformation (kundnummer, lösenord)
– Orderinformation
– Anteckningar från korrespondens i samband med support.

 

Insamling av personuppgifter

Insamlingen av personuppgifter på hockeytown.se sker när du registrerar ett konto, när du genomför ett köp, lämnar en produktrecension, kontaktar supporten eller på annat sätt kontaktar oss och lämnar uppgifter. Vi kommer även samla in personuppgifter och samtycke i det fall du önskar att få erbjudande från hockeytown.se.

Vilka behandlingar kommer ske av dina personuppgifter och varför?

Hockeytown.se behandlar personuppgifter av flera olika anledningar. Varje behandling har ett eget ändamål som avgör hur personuppgifterna kommer att behandlas. Nedan kan du läsa närmre om de olika behandlingarna och dess syften.

Hantera köp: För att kunna hantera en beställning eller ett köp från dig behöver vi dels samla in och lagra uppgifter för att kunna identifiera vem som köper, vad som är köpt samt kommunicera med dig gällande leveranser och supportärenden.

Hantera konto på hockeytown.se:  När du skapar ett konto på hockeytown.se sparas uppgifter som namn, adress, kontaktuppgifter och orderinformation. Syftet med kontot är att underlätta din köpupplevelse så du enkelt kan se status på dina order och få en bra översikt av din orderhistorik.

Hantera supportärenden: När du kontaktar oss i supportärenden kan vi komma att samla in uppgifter så som namn, kontaktuppgifter orderinformation och korrenspondans. Syftet med detta är att du ska få en så bra hjälp som möjligt och en hjälp du som kund kan förvänta dig.

Marknadsföra produkter och erbjudanden: När du lämnar ditt samtycke för kommunikation gällande erbjudanden och produkter samlar vi in uppgifter om e-postadress och interaktion. Ett samtycke är alltid frivilligt och återkallningsbart. Det är även viktigt för oss att du tycker erbjudanden är intressanta, för att kunna göra dessa så intressanta som möjligt för dig mäter vi interaktionen med erbjudanden så vi alltid kan förbättra upplevelsen.

Fullfölja rättsliga förpliktelser: För att vi på hockeytown.se ska kunna uppfylla krav i lagar eller myndighetsbeslut krävs det att vi samlar in och lagrar vissa personuppgifter vid köp eller beställning. Exempel på detta är bokföringslagen som gör att vi måste spara uppgifter under en viss tid. Om du inte lämnar uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser vid bestäställning kan vi komma att neka köpet.

 

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

För att få behandla personuppgifter behöver varje typ av behandling vila på en laglig grund, nedan följer de lagliga grunder som våra behandlingar vilar på.

Fullgörande av avtal: För att vi ska kunna uppylla vår del av det köeavtal som ingås vid ett köp så behöver vi inte bara samla in personuppgifter för att leverera beställda produkter, vi kommer även att behöva lagra dessa uppgifter över tid för att till exempel kunna hantera garantiärenden.

Rättslig förpliktelse: Vissa personuppgifter så som betalningsuppgifter eller kontaktuppgifter behöver samlas in för att hockeytown.se ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser gentemot t.ex. bokföringslagen eller för att kunna återkalla defekta produkter.

Berättigat intresse: Denna lagliga grund innebär att det sker en intresseavvägning mellan vårt behov av att hantera dina personuppgifter och ditt intresse att inte få dina uppgifter behandlade. Denna lagliga grund använder vi bland annat i korrespondensen för support ärenden då det är en nödvändighet att spara uppgifter som gör det möjligt att hjälpa kunder i supportfrågor.

Samtycke: Om du lämnat ditt samtycke till kommunikation till exempel genom att klicka i rutan för nyhetsbrev i kassan eller genom att anmäla dig på hockeytown.se används dessa uppgifter för att kunna kommunicera relevanta erbjudanden till dig. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från kommunikation med hjälp av länken i slutet av mailet.

 

Lagringstider av personuppgifter

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar beroende på syftet med behandlingen då detta kan vara avgörande för att vi t.ex. ska kunna uppfylla våra rättsliga åtaganden. Nedan under sammanfattningen av våra personuppgiftsbehandlingar kan du läsa mer om specifika lagringstider. När lagringstiden löpt ut resnas alla personuppgifter från datan vilket gör att den information om t.ex. en order aldrig går att härleda till en person.

 

Sammanfattning av våra personuppgiftsbehandlingar på hockeytown.se

 

 

Ändamål

Laglig grund

Personuppgifter

Lagringstid och gallring

Hantering av köp/beställning

Uppfyllande av avtal

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • IP-nummer
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Orderinformation

Tre år efter leverans om inte garantitiden för den köpta produkten är längre.

Hanta supportärenden

Berättigat intresse

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Orderinformation
 • Korrespondens

Tre år efter senaste kontakten i ärendet om inte garantitiden för den köpta produkten är längre.

Fullfölja rättsliga förpliktelser gällande bokföringskrav och produktansvar.

Rättslig förpliktelse

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Korrespondens

Så länge vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna.

Marknadsföra produkter och erbjudanden.

Samtycke

 • Kontaktuppgifter
 • Användargenererad data, t.ex. klick och besök

När samtycket återkallas eller två år efter senaste interaktionen.

Hantera konto på hockeytown.se

Berättigat intresse

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Orderinformation

Tre år efter senaste lagda ordern om inte garantitiden för den köpta produkten är längre. Ett år utan aktivitet om inga order är lagda kopplade till kontot.

Vilka som kan få del av dina personuppgifter

Mottagare av personuppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde:

I vissa fall är det nödvändigt, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden, att vi delar dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde hanterar data eller information på vårt uppdrag och endast enligt våra instruktioner. De företag som är personuppgiftsbiträde åt oss är framförallt IT-leverantörer som hanterar serverdrift åt oss men även företag som levererar tjänster för marknadskommunikation.

Motagare av personuppgifter där mottagaren är personuppgiftsansvarig:

Vi lämnar ut personuppgifter till mottagare som är självständiga personuppgiftsansvariga för att till exempel kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser eller för att uppfylla köpeavtalet vid en leverans. En mottagare av personuppgifter som är självständig personuppgiftsansvarig innebär att vi inte kan styra hur mottagaren behandlar uppgifterna utan det sker enligt deras integritetspolicy. Nedan listas mottagare som vi delar personuppgifter med och som är självständiga personuppgiftsansvariga.

Myndigheter

I de fall då vi är tvungna enligt lag eller om det finns misstanke om brott kan vi komma att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter så som polis eller skatteverket.

Betalning

Dina personuppgifter delar vi med Klarna då de är vår leverantör av betallösning. Klarna samlar själv in uppgifter gällande betalning och är Personuppgiftsansvarig för denna hantering. Vill du läsa mer om Klarnas villkor hittar du det här.

Frakt

För att kunna leverera din beställning anlitar vi fraktbolagen nedan. Du kan läsa mer om deras villkor via länkarna.

PostNord villkor

DHL villkor

 

Vart lagras dina uppgifter

Personuppgifter som hockeysore.se lagrar och hanterar kommer främst ske inom EU/EES. I vissa fall har vi samarbetspartners som finns utanför EU/EES och i dessa fall kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att dina personuppgifter överförs och hanteras med samma skydd som inom EU/EES.

 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter om dig vi behandlar. För att få en kopia på dina uppgifter ett så kallat registerutdrag kontaktar du kundservice@hockeytown.se. För att kunna lämna ut uppgifter till dig kan vi komma att be om kompletterande uppgifter för att vara säkra på att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att vi rättar eventuellt felaktiga uppgifter som behandlas.

Rätt till radering

Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter raderas. Vi kommer då radera alla de uppgifter som vi inte har ett legalt krav på att spara.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas vilket innebär att endast behandling med vissa ändamål

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid, enligt lag, rätt att invända mot vissa typer av behandlingar av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter där den lagliga grund på vilken vi stödjer behandlingen är berättigat intresse. Invänder du mot vår intresseavägning med specifika skäl kommer vi göra en ny bedömning.

Du kan när som helst lämna en invändning utan att uppge några skäl när det gäller kommunikation med marknadsföringssyften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia på peronuppgifter som rör dig och få dessa levererade till dig eller annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat format. Dock omfattar denna rätt endast personuppgifter som du själv lämnat till hockeytown.se och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelser.

Klagomål

Tycker du att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontaktar du oss på kundservice@hockeytown.se. Du har även alltid rätt att lämna in ett klagmål till Datainspektionen som är ansvarig myndighet för personuppgiftsbehandling.

Hur vi skyddar din information

Vi tar säkerhet på största allvar och det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. För att säkerställa att dina uppgifter är skyddade har hockeytown.se vidtagit nödvändiga åtgärder. Bland annat har endast behörig personal tillgång till personuppgifter de behöver för att utföra vissa arbetsuppgifter. Alla personuppgifter lagras bakom brandväggar och vi tillämpar krypterad dataöverföring för uppgifter du till exempel lämnar vid en beställning.

 

Kontakt

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så tveka inte att höra av dig till kundservice@hockeytown.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på Hockeytowns nyhetsbrev för nyheter, rabattkoder, information om preorder och mycket mera!

Genom att fylla i min e-postadress godkänner jag att Hockeytown behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt Hockeytowns integritetspolicy.

Varukorg(0 artiklar)

Varukorgen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan